[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ( 18/ม.ค./2565 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้มีการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยไม่มีการลงมติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

จัดโครงการร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ( 23/ก.ย./2564 )
    

วันเสาร์ ที่18 กัยายน 2546 กองการศึกษาฯร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา ได้จัดโครงการร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายสุไลมาน  กูแม ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าทีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปฺิดโครงการและมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดงมาร่วมเป็นเกิยรติ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเดิมรณรงค์และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันป้องกันของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนในการชวยเหลือเด็กและเยาวชนในตำบลตะโละแมะนาที่ขาดแคลนเจอแอลกอฮอล์

ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ( 10/ส.ค./2564 )
    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 28/มิ.ย./2564 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่1

วันจันทร์ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ.ห้องประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ (มะพร้าวน้ำหอม)บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง ( 23/มิ.ย./2564 )
    

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  เวลา 09.00น. อบต.ตะโละแมะนา  ร่วมกับอำเภอทุ่งยางแดง  จัดกิจกรรมอาสาปลูกไม้(มะพร้าวหอม)เนื่องในวันที่ระลึก จักรีบรมราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ณ.บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง

โครงการอบรมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 16/มี.ค./2564 )
    

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุไลมาน กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยยธรรม ซึ่งกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา และ ศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในตำบลตะโละแมะนา ทั้ง 5 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแลแวะ หมู่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในด้านศาสนาอิสลาม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกทักษะต่างๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด้กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 140 คนผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 15/มี.ค./2564 )
    

วันที่ 11เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  โดยนายสุไลมาน  กูแม ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู้โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ณ สวนสัตว์สงขลา ต. เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏบัติจริง เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน ครู และผู้ปกครอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่  เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 55 คน

ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning day ( 4/ก.พ./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตะโละแมะนา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ.อบต.ตะโลแมะนา

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โค-วิด 19 ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา ( 3/ก.พ./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ด้วยรถกระจายเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา

อบต.ตะโละแมะนา ดำเนินการตัดกิ่งไม้ แนวสายไฟฟ้าสาธารณะ ( 3/ก.พ./2564 )
    

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโลแมะนา โดยนายสุไลมาน  กูแม ปฎิบัติหน้าทที่นายก อบต.ตะโละแมะนา มอบหมายให้ นายมูฮาหมัดซูลกีฟลี บุหลง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.ตะโละแมะนา ดำเนินการตัดกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายข้างเกษตรอำเภอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>