[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง และม.1บ้านลูกไม้ไผ่ ( 26/ก.ค./2566 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง และม.1บ้านลูกไม้ไผ่
*************************************************************************
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ เจ๊ะแต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัด อบต. นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีสะ สาอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นางสาวสาอีดะห์ สาและ นิติกรชำนาญการ นางสาวมาเรียนี เบ็ญนิโซ๊ะ จพง.ธุรการชำนาญการ พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ณ อำเภอทุ่งยางแดง และ ม.1 บ้านลูกไม้ไผ่ ตำบลตะโละแมะนา
โดยมียอดการฉีดวัคซีน ดังนี้
-แมว จำนวน 10 ตัว
-สุนัข จำนวน 38 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 17/ก.ค./2566 )
    

ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
.......................................................................................................................................
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.อบต.ตะโละแมะนาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง ผูแทนอสม.หมู่ที่ 1-4 ร่วมกันประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา ในช่วงระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ตะโละแมะนา     
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกับ รพ.ทุ่งยางแดง จัดกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 17/ก.ค./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกับ รพ.ทุ่งยางแดง จัดกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ประจำปีงบประมาณ 2566
..................................................................................................................................
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา10.30 น. อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จัดกิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดการค้นหาและตรวจคัดกรอง ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมสภา อบต.ตะโละแมะนา     
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566 .................................................................... ( 26/มิ.ย./2566 )
    

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา รักษาราชการการแทนปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง        ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมร่วมเคารพธงชาติ  และปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง และส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ( 20/มิ.ย./2566 )
    

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธ์
(วันไข้เลือดออกอาเซียน) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนอาเซียนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่
ณ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ ประจำปี 2566 ( 19/มิ.ย./2566 )
    

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30-22.00 น. นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนางสาวมลิวัลย์ บิลหลี  นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานจ้าง  ออกบูทขายสินค้า(ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม)ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ ประจำปี 2566
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการแข่งขันกีฬา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด)ประจำปี 2566 ( 9/มิ.ย./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการแข่งขันกีฬา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด)ประจำปี 2566วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาอบต. กองร้อยทหารพราน 4402 ข้าราชการและลูกจ้าง อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสนามตาดีกา ม.2
ณ ตาดีกา ม.2
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
......................................

อบต.ตะโละแมะนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 ( 2/มิ.ย./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566
.............................
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาอบต. กองร้อยทหารพราน 4402 ข้าราชการและลูกจ้าง อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสนามตาดีกา ม.2
ณ ตาดีกา ม.2
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ( 12/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ นายอานัส สือแม็ง เลขานุการนายก อบต.ตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ สนามตาดีกาตัรบียาตุ้ลอัตฟาล บ้านตะโละนิบง ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในด้านการกีฬา ภาษา การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะในด้านการแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดในรูปแบบต่างๆ ที่สีสันสวยงามและแปลกตา กิจกรรมภาควิชาการ การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การตอบปัญหาทางวิชาการ และการเรียงความ กิจกรรมภาคเวที การแข่งขันการอ่านอัลกรุอาน อันนาซีด การอ่านบทกวี และการบรรยายธรรม กิจกรรมภาคสนาม การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียนตาดีกา ครูผู้สอน ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ตะโละแมะนา  ประธานชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ หน่วยที่ตั้งของหน่วยงาน ทุกวันจันทร์ ( 8/พ.ค./2566 )
    

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ หน่วยที่ตั้งของหน่วยงาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>