[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 22/ก.ค./2565 )
    

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 

-----------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ นางสาวตูแวซือนะห์  นิแม        ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตะโละแมะนา มีใจรักในการเล่นกีฬา และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตะโละแมะนา เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน มีน้ำใจนักกีฬา    รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายมูฮัมหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ผู้บริหารสถานศึกษา ผบ.ร้อย ทพ.4402            ชุดสันติสุขที่ 105 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่กีฬา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กีฬา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา และนักกีฬาจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

           ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ (โรงยิม) ตำบลตะโละแมะนา

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนา ( 19/ก.ค./2565 )
    

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า อ.ทุ่งยางแดง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
       เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น.ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์  ประทุมเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวฮาสือน๊ะ  ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวนาปีซะ สาอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรอซะ แอดะสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 พนักงานจ้าง อบต. และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยนายประจักร์ แกล้วกล้า ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง และทีมงาน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ม.1
บ้านลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา
โดยมียอดการฉีดวัคซีน ดังนี้
-แมว จำนวน 39 ตัว -สุนัข จำนวน 9 ตัว
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     

ปรับสนาม ถางหญ้า สนามกีฬาหน้าอำเภอทุ่งยางแดง เตรียมพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ( 15/ก.ค./2565 )
    


วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยนายบือราเฮง  เปาะโซะ และพนักงานกองช่าง ลงตรวจสอบและปรับพื้นที่สนาม ถางหญ้าสนามกีฬาหน้าอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ตะโละแมะนา (ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ( 15/ก.ค./2565 )
    


วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้นางสาวนาปีซะ สาอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมกับอำเภอทุ่งยางแดง, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ,กองร้อยทหารพรานที่ 4402 ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งยางแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และพนักงานจ้าง อบต.ตะโละแมะนา โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดงเป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ณ สำนักสงฆ์ อำเภอทุ่งยางแดง

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชนบ้านตะโละแมะนา ( 15/ก.ค./2565 )
    

กิจกรรมกีฬาสีชุมชน ม.3 บ้านตะโละแมะนา
********************
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย นายมะดาโอ๊ะ วาเต๊ะ นายอับดุลเลาะ สือนิง รองนายก อบต.  นายบือราเฮง เปาะโซะ ประธานสภาอบต. นายการียา เจะนิ เลขานุการสภา อบต. และพนักงานจ้าง ร่วมเปิดพิธีกิจกรรมกีฬาสีชุมชน ม.3 บ้านตะโละแมะนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนซึงในการจัดกิจกรรมในครั้งจะมีการแข่งขันหลายประเภทด้วยกันประกอบด้วย
    เดิมพาเหรด
    กีฬาสากล
    กีฬาพื้นบ้าน
    การแข่งขันทำขนมพื้นบ้าน
และการแข่งขันภาคเวที  โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประมาน 200 กว่าคน ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม ม.3 บ้านตะโละแมะนา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี ( 8/ก.ค./2565 )
    

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 อบต.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการเก็บขยะบริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์และทำความสะอาดภายในอาคาร

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( 28/มิ.ย./2565 )
    

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันยาเสพติดโลก อบต.ตะโละแมะนาร่วมกับโรงเรียนบ้านแลแวะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่ เขตชมชุน เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน นักเรียน คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และป้องกันบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี เจ้าหน้าที่อบต. คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

จัดโครงการรณรงค์และการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ( 27/มิ.ย./2565 )
    

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วยผู้บริหาสมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียน ผู้น้ำท้องถิ้น ผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าทที่อบต. พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านแลแวะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน โครงการการรณรงค์การส่งเสริมการลด  ปริมาณขยะในชุมชน ณ มัสยิด ม.2 บ้านแลแวะ

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน ( 27/มิ.ย./2565 )
    

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน ณ มัสยิด ม.2 บ้านแลแวะ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 26/พ.ค./2565 )
    

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>