[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566 ( 8/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์.ศ 2566
เมื่อเวลา 23.30 บริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบหมายให้นักป้องกันบรรเทาสธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย ดำเนินการไปรับผู้ป่วย ม.2 ต.ตะโละแมะนา นำส่งโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ฮัสบู,ซานูซี รายงาน ครับผม

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมฯ เมื่อ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ( 20/ก.พ./2566 )
    

 อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรมฯ
เมื่อ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

........................................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้กองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก ผู้ปกครอง ผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  ( 15/ก.พ./2566 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
สมัยสามัญ สมัยทึ่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
วันพุธที่  15  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา 

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 14/ก.พ./2566 )
    

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เวลา 13.30 ณ  นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้ประชุมเพื่อมอบหมายงาน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรในหน่วย ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร  พร้อมรณรงค์เรื่องความโปร่งใสให้ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร (NO GIFT POLICY) งดการให้  ไม่รับของขวัญ ในทุกช่วยเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ โดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 -------------------- ( 31/ม.ค./2566 )
    

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถของเด็กๆและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กเล็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป โดยมี นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วย นายอำนาจ สัญญากุล ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง , จ.ส.อ.วิชิต นิลวิสุทธิ์ รอง ผบ.ร้อย ทพ.4402 , นายบุคคอรี หัดหมัน ท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง , นายรอมือลี ดายะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และสมาชิก อบต.ตะโละแมะนา ได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย มอบรางวัล/ของขวัญให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองการศึกษา…รายงาน

อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ( 3/ม.ค./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ดูดิง ผกก.สถ.ทุ่งยางแดง และพ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนศร รอง ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นจุดพักเมื่อยลดความเหนื่อยล้าจากการสัญจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ณ. หน้าอบต.ตะโละแมะนา

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( 21/ธ.ค./2565 )
    

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 8/ธ.ค./2565 )
    


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7  ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ( 1/ธ.ค./2565 )
    

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประจำปี พ.ศ.2566

อบต.ตะโละแมะนาจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ( 10/พ.ย./2565 )
    

วันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30.19.30 น. อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565
โดยมี นายสุริยา บุณพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โครงการจัด
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ในชุมชนสืบไป
-เพื่อสร้างความให้สมาชิกสมานฉันท์ ในชุมชนแลหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
-เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์กระทง
มีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังพลในพื้นที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตอบต. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง และศาลาริมน้ำหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>