[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบต.จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ( 29/พ.ค./2567 )
    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น อบต.ตะโละแมะนา จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ หมู่ที่ 2

จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 ( 30/เม.ย./2567 )
    

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา กองการศึกษาและวัฒนธรรม
จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567
.....................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกอบต. จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางวิชาการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจน เจ้าหน้าที่อบต. เยาวชน เข้าร่วมพิธีเปิด ในโครงการดังกล่าว
ณ  บริเวณพื้นที่สนามกีฬาบ้านบุเกะตังฆอ


 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ( 29/เม.ย./2567 )
    

นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.  เข้าเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ(ผู้ป่วยติดเตียง) พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

อบต.ตะโละแมะนานาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุุุุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 17/เม.ย./2567 )
    

อบต.ตะโละแมะนานาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายนพ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ม. 2 ถนนสายพิเทน-โกตาบารู 

อบต.ตะโละแมะนา จัดงานประเพณีสงกรานต์ ( 17/เม.ย./2567 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
จัดงานประเพณีสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 08.00 น.
.......................................................................
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา สมาชิกอบต. พนักงานและลูกจ้าง ต้อนรับนายรัฎฐา เนตรสว่าง นายอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยในการแสดงความเคารพต่อผู้ต่อผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาหากได้ล่วงเกินท่าน ณ สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. ( 4/เม.ย./2567 )
    

นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา สมาชิกสภาอบต ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นตำบล        ตะโละแมะนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแลแวะ
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมเพื่อเตรียมงานในการจัดโครงการ ( 3/เม.ย./2567 )
    

องค์การบริหารตำบลตะโละแมะนา
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.
.......................................................................
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา ปลัด พนักงาน จ้างเหมาบริการ
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส (เด็กกำพร็า)  2.โครงการวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮิจเราะศ์ ศักราช 1445) ( 1/เม.ย./2567 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮิจเราะศ์ ศักราช 1445)

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น 

ณ มัสยิด ม.2 ต.ตะโละแมะนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประชุมช่วยเหลือประชาชน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ( 28/มี.ค./2567 )
    

นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา ปลัดอบต. หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดประจำตำบลตะโละแทะนา ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชน เพื่อดำเนินการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นตำบลตะโละแมะนา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มอบอินทผาลัมให้แก่มัสยิดแต่ละหมู่ ( 14/มี.ค./2567 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
มอบอินทผาลัมให้แก่มัสยิดแต่ละหมู่บ้าน
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น.
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พนักงาน ลูกจ้าง
ส่งมอบอินทผาลัมและข้าวสารให้แก่มัสยิดแต่ละหมู่บ้าน โดยมีโต๊ะอีหม่ามเป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ มัสยิดตำบลตะโละแมะนา
*******************************

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>