[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อ.ทุ่งยางแดง” ( 20/ก.ค./2563 )
    

เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อ.ทุ่งยางแดง”
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17  ก ค 2563 เวลา 08.30 น.
นายสุไลมาน กูแม ผอ กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา นำจิตอาสาพนักงานส่วนตำลบและลูกจ้าง พร้อม(รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกขยะ )เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สถานที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทุ่งยางแดง ณ สระน้ำหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 บ้านลูกไม้ไผ่ ตำบลตะโละแมะนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019(covid -19) เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( 22/มิ.ย./2563 )
    

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะน

ภายใต้การอำนวยการ ของ นายสุไลมาน  กูแม 

ผอ.กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. 

ได้มอบหมายให้ กองการศึกษา ดำเนินการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019(covid -19)

เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์เด็กเล็กบ้านลูกไม่ไผ่

 โดยมีเจ้าหน้าทีจากโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ได้มาแนะนำการเตรียมสถานที่

และวิธิวิธีการต่างๆที่เกียวข้องในการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ ล้างมือ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

แก่ศูนย์พันนาเด็กเล้บ้านลูกไม้ไผ่

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 ( 29/เม.ย./2563 )
    

การช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19

ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ

ภายใต้การอำนวยการของนายสุไลมาน กูแม

ผอ กองช่าง รักษาการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นาก 

ได้เร่งรัดให้พนักงาน ลูกจ้าง แจกจ่ายถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19

การจัดเตรียมสถานที่กักกัน ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และประเทศเสี่ยงติดเชื้อcovid-19 ( 8/เม.ย./2563 )
    

????การจัดเตรียมสถานที่กักกัน ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และประเทศเสี่ยงติดเชื้อcovid-19????
———————————————
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะ  ภายใต้การอำนวยการของ
นายสุไลมาน กูแม ผอ กองการช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างได้เร่งรัดจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม และเตรียมอุปกรณ์ ของใช้จำเป็น สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และประเทศเสี่ยงติดเชื้อcovid-19
ตามคำสั่งอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อใช้ในการกักกันผู้ที่เดินทางกลับจากสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID-19).
????ทั้งนี้การปฎิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์????

การอยู่เวรประจำจุดตรวจคัดกรอง ผู้ติดเชื่อ ไวรัสโคโรนา (COVIC 19 ) ณ สำนักสงฆ์ ( 30/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของ นายสุไลมาน กูแม ผอ กองการช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก ได้ดำเนินการจัดทีม อปพร.ตำบลตะโละแมะนา เพื่อทำหน้าที่อยู่เวรประจำจุดตรวจคัดกรอง ผู้ติดเชื่อ ไวรัสโคโรนา (COVIC 19 ) สำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดตรวจหน้าสำนักสงฆ์ อำเภอทุ่งยางแดง  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อปพร. ทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังและความสามารถ  เพื่อให้ประชาชนในตำบลตะโละแมะนา และทั่วไปห่างไกลจากโรคติดต่อน

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ( 27/มี.ค./2563 )
    

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
อบต.ตะโละแมะนา ได้จัดจุดบริการคัดกรองของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โดยให้ล้างมือด้วยเจล ที่ทาง อบต.จัดเตรียม ก่อนเข้าสำนักงาน
ซึ่งไปรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มาติดต่อและพนักงาน

ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ( 13/มี.ค./2563 )
    

มือวันที่10/3/63 โรงพยาบาลทุ่งยางแดงได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนามาตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ม.1 ตำบลตะโละแมะนาอ.ทุ่งยางแดงจ.ปัตตานี ผลการตรวจคัดกรองไม่พบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย ทางอบต.ตะโละแมะนาต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนามาตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 13/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสานสายสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ มีการพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นเด็กนักเรียนมีความสุข เป็นเด็กดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ปางช้างเผือกหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและสวนน้ำดีอามาน โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์ ( 12/มี.ค./2563 )
    

รับสมัคร
เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค 2563

การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ( 12/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มี ค 63  เวลา 08.30 -16.30 น. อบต.ตะโละแมะนา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง
วัตถุประสงค์เพื่อ
✔️สร้างทีม ครู ก เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัย
✔️ส่งเสริมสนับสนุนให้ ปชช ป้องกันโรคระบาด
✔️ลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการ
????โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและคณะ
????และ นายสุไลมาน กูแม ผอ กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายก กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยพนักงาน อบต
♥️การจัดอบรมในครั้งนี้ สามารถให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรคพร้อมจัดทำหน้ากากอนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย♥️

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>