[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566 ............................. ( 18/เม.ย./2566 )
    

 

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566
.............................
เมื่อวันที่ 12 - 13 เมษายน 2566 อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สร้างสมานฉันฺท์ที่ดีภายในครอบครัว ชุมชน และระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เยาวชน
ณ สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 11/เม.ย./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  พ.ศ.2566 เพื่ออำนวยความสะดวก และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อพปร.)  บูรณาการร่วม ณ จุดตรวจ ระหว่าง อำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ทหาร โรงพยาบาล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่
สถานที่ ทางหลวง สาย 4071 พิเทน - โกตาบารู
(บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา) heart

อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย ( 10/เม.ย./2566 )
    

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง โดยมี ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ผอ.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ผบ.นพค 44 ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ ชุดสันติสุข ที่ 105 เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณทิตแรงงานฯ บัณฑิตอาสาฯ สมาชิก อส. บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
ณ สำนักสงฆ์ อำเภอทุ่งยางแดง
..................................

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อรับเงินเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( 23/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.   อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอทุ่งยาง พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อบต. จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเข้าร่วมประชาคม ประมาณ 300 กว่าคน และนำผลของการประชาคมไปพิจารณาให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ( 23/มี.ค./2566 )
    

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร
#ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
#ฝากครรภ์เร็ว....ปลอดภัยกว่า

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 17/มี.ค./2566 )
    

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาถูกต้องเหมาะสม เพื่อสานสายสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง มีสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้น เด็กนักเรียนมีความสุข เป็นเด็กดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ  สวนสัตว์สงขลา  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และมัสยิดกลางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดปัตตานี

โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใส ไม่ทุจริต ( 17/มี.ค./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา                           

จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริต

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริตเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต            และสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ การทุจริตคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมี นายวิรัตน์  บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

อำเภอทุ่งยางแดงร่วมพบปะ หารือข้อราชการกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 15/มี.ค./2566 )
    

อำเภอทุ่งยางแดงร่วมพบปะ หารือข้อราชการกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนายบดินทร์ เดชอรัญ ปลัดอาวุโส นายบุคคอรี หัดหมัน ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมพบปะหารือข้อราชการ กับนายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นายบือราเฮง  เปาะโซะ ประธานสภาอบต.  นายอานัส  สือแม็ง เลขานุการนายกอบต. และเจ้าหน้าที่อบต.   โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อคิดเห็นให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี บูรณาการการทำงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอทุ่งยางแดง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
`

ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ชมพรุ ดูควาย หารายได้ให้น้อง FUN RUN YATIM ( 14/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วยผู้บริหาร สภาชิกสภา เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ชมพรุ ดูควาย หารายได้ให้น้อง FUN RUN YATIM  เพื่อร่วมระดมทุนช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำดำ และเป็นการส่งเสริมการรักสุขภาพ การมีส่วนร่วมให้มีความรัก ความสามัคคี

ณ พรุน้ำดำ ตำบลน้ำดำ 

ร่วมโครงการนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ( 9/มี.ค./2566 )
    

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมโครงการนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/24 -> [จำนวน 236 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>