[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 26/พ.ค./2565 )
    

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันศูกร์ ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 26/พ.ค./2565 )
    

สมัยสามัญ สมัยที่1/2564  ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบสิ่งบริโภคผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเอกณัฎฐ์  สังข์พันธ์  นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุุ่งยางแดง ได้มอบหมายให้ นายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา พร้อมด้วย นายอารง  สาเหาะ  สจ.ปัตตานี  นายอามาลย์  ประทุมเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จทน.๑๕๓ พัน ๑ และนายตอเยะ  เจะหนะ  กำนันตำบลตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้ร้บผลกระทบจากฝนหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรื่อนราษฎรและร่วมมอบสิ่งบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซ่อมแซมไฟข้างทาง หมู่ที่ 1(บริเวณซอยบ้านพักหลังอำเภอฯ) ๑๖ มี.ค.๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟข้างทาง หมู่ที่ ๑ (บริเวณซอยบ้านพักหลังอำเภอ) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ณ มัสยิดแลแวะะ ม. 2 ๑๖ มี.ค.๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  ทีมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ณ ม้สยิดบ้านแลแวะ หมู่ที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็น ดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมสร้างความเข้มแข็ง สร้างสันติสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างข้างทาง บริเวณ ม.2 ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  โดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา  ได้มอบหมาายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างข้างทางบริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละแมะนา (ซอยข้างมัสยิด) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซ่อมไฟฟ้าม.๑ วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตตะโละแมะนา โดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ  นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าข้างทาง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)ทุ่งยางแดง ๑๐ มี.ค.๖๕ ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ชั้น ๒ นายอามาลย์  ประทุมเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ทุ่งยางแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมประชุมรับนโยบายและรับมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.ตะโละแมะนา ( 18/มี.ค./2565 )
    

วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องน้ำพราว โรงแรงซีเอสปัตตานี จัดโดย พมจ.ปัตตานี นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.ตะโละแมะนา ผลการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ( 16/มี.ค./2565 )
    

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปี 2565 ประเด็น

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

พร้อมนี้ นายบุคอรี  หัดหมัด ท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง และคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการทำงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น กำชับให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อย่างเคร่งครัด และให้กำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุม  โรงเรียนบ้านแลแวะ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>