[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 14/ก.พ./2566 )
    

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เวลา 13.30 ณ  นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรในหน่วย ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร  พร้อมรณรงค์เรื่องความโปร่งใสให้ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร (NO GIFT POLICY) งดการให้  ไม่รับของขวัญ ในทุกช่วยเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ โดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 -------------------- ( 31/ม.ค./2566 )
    

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ภายใต้การอำนวยการของนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถของเด็กๆและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กเล็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป โดยมี นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วย นายอำนาจ สัญญากุล ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง , จ.ส.อ.วิชิต นิลวิสุทธิ์ รอง ผบ.ร้อย ทพ.4402 , นายบุคคอรี หัดหมัน ท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง , นายรอมือลี ดายะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และสมาชิก อบต.ตะโละแมะนา ได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย มอบรางวัล/ของขวัญให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองการศึกษา…รายงาน

อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ( 3/ม.ค./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ดูดิง ผกก.สถ.ทุ่งยางแดง และพ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนศร รอง ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นจุดพักเมื่อยลดความเหนื่อยล้าจากการสัญจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ณ. หน้าอบต.ตะโละแมะนา

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( 21/ธ.ค./2565 )
    

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 8/ธ.ค./2565 )
    


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7  ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ( 1/ธ.ค./2565 )
    

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประจำปี พ.ศ.2566

อบต.ตะโละแมะนาจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ( 10/พ.ย./2565 )
    

วันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30.19.30 น. อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565
โดยมี นายสุริยา บุณพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โครงการจัด
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ในชุมชนสืบไป
-เพื่อสร้างความให้สมาชิกสมานฉันท์ ในชุมชนแลหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
-เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์กระทง
มีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังพลในพื้นที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตอบต. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง และศาลาริมน้ำหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ( 25/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
วันที่  25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ
ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะมัติ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนมัสยิด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ( 18/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าอบต.ตะโละแมะนา
เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนน หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ( 31/ส.ค./2565 )
    

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น
-----------------------------------------
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. มอบหมายให้กองการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1 โดยไปทักษณะศึกษานอกสถานที่ที่ TK ปาร์ค เทศบาล 4 วัดหน้าถ้ำ
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
เพื่อช่วยให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติรอบตัว
และเกี่ยวกับโบราณสถาน เน้นการปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่
โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นักเรียนศพด. ครู เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/19 -> [จำนวน 183 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>