[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ( 31/ส.ค./2565 )

     

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น
-----------------------------------------
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. มอบหมายให้กองการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1 โดยไปทักษณะศึกษานอกสถานที่ที่ TK ปาร์ค เทศบาล 4 วัดหน้าถ้ำ
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
เพื่อช่วยให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติรอบตัว
และเกี่ยวกับโบราณสถาน เน้นการปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่
โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นักเรียนศพด. ครู เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 16 รูปภาพ]
<< 1 2 >>