[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( view : 1 )
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
12/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีธีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( view : 4 )
    วีธีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
12/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( view : 1 )
    ภาษีที่ดินช่วยพัฒฯาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
6/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง งบแสดงฐษนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( view : 4 )
     เรื่อง งบแสดงฐษนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( view : 15 )
    เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
28/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ( view : 20 )
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
25/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2562 ( view : 28 )
    เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2562
24/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( view : 32 )
    เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( view : 33 )
     เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ( view : 41 )
    การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
25/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สถานการณ์หมอกควันจากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ( view : 51 )
    สถานการณ์หมอกควันจากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
22/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( view : 91 )
    ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ( view : 90 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
27/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้น ปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ( view : 121 )
    ชื่อผู้นำเสนอ นางนุสรี สังข์สุมล
19/มิ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดลอกคูระบายนำ้สาธารณะทั้งตำบล ( view : 124 )
    โครงการขุดลอกคูระบายนำ้สาธารณะทั้งตำบล
5/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ( view : 160 )
    ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
4/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ( view : 154 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
1/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ( view : 167 )
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
27/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( view : 164 )
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 เรื่อง รับ
27/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ฯ ( view : 157 )
     เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>