[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) อำเภอทุ่งยางแดง ( 26/ก.พ./2563 )
    

วันพุธ ที่ 26  ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อบต.ตะโละแมะนาร่วมจัดฐานการเรียนรู้ นิทรรศการโครงการทำยาหม่องไพลและพิมเสมน้ำ
และบริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) อำเภอทุ่งยางแดง
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะโละแมะนา
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 30/ม.ค./2563 )
    

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

ระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริการส่วนสตำบลตะโละแมะนา

หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ หัวข้อ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ในวันและเวลาราชการ

โทร 073330883

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ตะโละแมะนา (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 29/ม.ค./2563 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกับ ศผด.บ้านลูกไม้ไผ่ 

ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ตะโละแมะนา (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านลูกไม่ไผ่ ต.ตะโละแมะนา
กิจกรรม มีดังนี้
   กิจกรรมแลกของขวัญ
   การแสดง ของเด้กๆ
   จับรางวัลชิงโชค

   และเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม แก่เด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อำเภอทุ่งยางแดง ( 29/ม.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  อำเภอทุ่งยางแดงได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563

ในการนี้  อบต.ตะโละแมะนา ได้จัดซุ้มกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กละเยาวชนตำบลตะโละแมะนา

มีกิจกรรมวงล้อนำโชค สำหรับเด็กๆ และมอบของรางวัลต่างๆ

เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ( 28/ม.ค./2563 )
    

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายสุไลมาน  กูแม
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายก
ร่วมกับ พมจ.ปัตตานี จิตอาสา ต.ตะโละแมะนาและภาคีเครือข่ายได้เข้าเยียมเยียนและร่วม
กันมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ยากไร้ ต.ตะโละแมะนา จำนวน 2 ครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ปีงบฯ63 (กิจกรรม การทำยาหม่องไพลและพิมเสมน้ำ) ( 28/ม.ค./2563 )
    

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.อบต.ตะโละแมะนา โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ปีงบฯ63
(กิจกรรม การทำยาหม่องไพลและพิมเสมน้ำ) ณ ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตฯ อบต.
เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ
การดำเนินงานจัดวิทยากรให้ความรู้การทำยาหม่องไพลและพิมเสมน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน สมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต.(ปีใหม่) ( 27/ธ.ค./2562 )
    

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน สมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต.(ปีใหม่) โดยมีการจัดการแข่งกีฬาภายใน งานเลี้ยงสังสรรค์ แลกของขวัญ มอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่นด้านต่างๆ  และรางวัลลากพิเศษ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ( 27/ธ.ค./2562 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม 2562 ณ เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  แก่ประชาชนในพื้นที่  โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ณ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้และธูปเทียนแพ และนายสุไลมาน  กูแม ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เป็นประธานเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานในการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งศูนย์ อปพร. ต.ตะโละแมะนา ( 2/ธ.ค./2562 )
    

อบต.ตะโละแมะนา โดยสำนักปลัด
จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
หลักสูตรจัดตั้งศูนย์ อปพร.
ระหว่างวันที่ 18-22 /11/62

 ทั้งภาคทษฤีและปฏิบัติ 

โดยได้รับความร่วมมือจาก ปภ.จ.ปน

การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 30/ต.ค./2562 )
    

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

โดยกองการสึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาพัฒนา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 90 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>