[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ( 3/ม.ค./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนานำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วย นายมะนาวี อาแวกาจิ ปลัดอำเภอ นายสุรวุฒิ เสาร์บลู เกษตรอำเภอ พ.อ.พรรณดล วงษ์สุวรรณ ผบ.นพศ.44 สนภ.4 นบพ. พ.ต.ท.จิรวัตน์ ดูดิง ผกก.สถ.ทุ่งยางแดง และพ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนศร รอง ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเป็นจุดพักเมื่อยลดความเหนื่อยล้าจากการสัญจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ณ. หน้าอบต.ตะโละแมะนา

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( 21/ธ.ค./2565 )
    

อบต.ตะโละแมะนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 8/ธ.ค./2565 )
    


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สมัยสามัญ สมัยทึ่ 4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 7  ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ( 1/ธ.ค./2565 )
    

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประจำปี พ.ศ.2566

อบต.ตะโละแมะนาจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ( 10/พ.ย./2565 )
    

วันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30.19.30 น. อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565
โดยมี นายสุริยา บุณพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โครงการจัด
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ในชุมชนสืบไป
-เพื่อสร้างความให้สมาชิกสมานฉันท์ ในชุมชนแลหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
-เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์กระทง
มีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังพลในพื้นที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตอบต. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง และศาลาริมน้ำหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ( 25/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
วันที่  25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ
ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะมัติ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนมัสยิด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ( 18/ต.ค./2565 )
    

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
..................................................................
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าอบต.ตะโละแมะนา
เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนน หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ( 31/ส.ค./2565 )
    

่อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น
-----------------------------------------
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย
นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. มอบหมายให้กองการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม.1 โดยไปทักษณะศึกษานอกสถานที่ที่ TK ปาร์ค เทศบาล 4 วัดหน้าถ้ำ
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
เพื่อช่วยให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์จริง
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมชาติรอบตัว
และเกี่ยวกับโบราณสถาน เน้นการปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่
โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นักเรียนศพด. ครู เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ******** ( 29/ส.ค./2565 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565
*******************************
วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
นายกอบต.จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู
ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง
(ผู้อำนวยการศูนย์อพปร.อำเภอ) เป็นประธานในพิธีเปิด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยต่างๆในชุมชนได้
เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.ตะโละแมะนากับภาคประชาชน เพื่อให้อบต.ตะโละแมะนา มีกำลังสมาชิกกอปพร.
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปภ.ปัตตานี สมาชิกอปพร.
เจ้าหน้าที่อบต.เข้าร่วมโครงการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง

่องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโละแมะนาจัดพิธีเปิด โครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบล ตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ********** ( 19/ส.ค./2565 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดพิธีเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ 2565
************************
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.จัดพิธีเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลตะโละแมะนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 161 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>