[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ( view : 26 )
    รับสมัคร
3/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ( view : 31 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
31/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ประจำองค์การบริหารส่วตำบลตะโละแมะนา ( view : 54 )
    ใบสมัคร
30/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครกกต.ท้องถิ่น ( view : 57 )
    ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่นตำบลตะโละแมะนา
29/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( view : 53 )
    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
19/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( view : 74 )
    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
26/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( view : 91 )
     เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
13/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( view : 112 )
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
12/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีธีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( view : 112 )
    วีธีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
12/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( view : 113 )
    ภาษีที่ดินช่วยพัฒฯาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
6/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง งบแสดงฐษนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( view : 111 )
     เรื่อง งบแสดงฐษนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( view : 124 )
    เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
28/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ( view : 105 )
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
25/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2562 ( view : 121 )
    เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2562
24/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( view : 125 )
    เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( view : 128 )
     เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ( view : 123 )
    การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
25/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา สถานการณ์หมอกควันจากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ( view : 144 )
    สถานการณ์หมอกควันจากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
22/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( view : 187 )
    ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10/ก.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ( view : 191 )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>