[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ( 27/มี.ค./2563 )
    

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
อบต.ตะโละแมะนา ได้จัดจุดบริการคัดกรองของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โดยให้ล้างมือด้วยเจล ที่ทาง อบต.จัดเตรียม ก่อนเข้าสำนักงาน
ซึ่งไปรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มาติดต่อและพนักงาน

ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ( 13/มี.ค./2563 )
    

มือวันที่10/3/63 โรงพยาบาลทุ่งยางแดงได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนามาตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ม.1 ตำบลตะโละแมะนาอ.ทุ่งยางแดงจ.ปัตตานี ผลการตรวจคัดกรองไม่พบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย ทางอบต.ตะโละแมะนาต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนามาตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 13/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสานสายสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ มีการพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นเด็กนักเรียนมีความสุข เป็นเด็กดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ปางช้างเผือกหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและสวนน้ำดีอามาน โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์ ( 12/มี.ค./2563 )
    

รับสมัคร
เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค 2563

การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ( 12/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มี ค 63  เวลา 08.30 -16.30 น. อบต.ตะโละแมะนา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง
วัตถุประสงค์เพื่อ
✔️สร้างทีม ครู ก เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัย
✔️ส่งเสริมสนับสนุนให้ ปชช ป้องกันโรคระบาด
✔️ลดภาระค่าใช้จ่ายของทางราชการ
????โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและคณะ
????และ นายสุไลมาน กูแม ผอ กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่นายก กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยพนักงาน อบต
♥️การจัดอบรมในครั้งนี้ สามารถให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรคพร้อมจัดทำหน้ากากอนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย♥️

กิจกรรมวิ่งวิบาก ชมวิถีทุ่ง ( 2/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันอาทิตย์ วันที่1 มี.ค.63 เวลา 05.30 น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดย

นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งวิบาก ชมวิถีทุ่ง

ณ จุดสตาร์ท ลานหน้าอำเภอทุ่งยางแดง ผ่านจุดชมวิวทะเลน้ำจืด
เส้นชัย ณ พรุน้ำดำ⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️

แต่งกายเสื้อวิ่งสีแดง (แดง)
สำหรับนักวิ่งสุภาพสตรี ใส่ผ้าคลุมสีแดง

 

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ( 2/มี.ค./2563 )
    

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ
????????????????????????????????????
วันที่ 29 ก.พ.63 เริ่มเวลา 04. 00น.ณ สวนสมเด็จ ฯ จ.ปน.
????????????????????
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายสุไลมาน กูแม
ผอ.กองการช่าง รัการาชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก
ร่วมด้วยพนักงานและลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาร์ทมาราธอน ณ สวนสมเด็จ ญ จ.ปน.

ร่วมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อำเภอทุ่งยางแดง ( 2/มี.ค./2563 )
    

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอทุ่งยางแดงกำหนดพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา
เป็นพื้นที่ดำเนินการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ณ บริเวณจุดชมวิวมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด  ในการนี้ อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายสุไลมาน กูแม
ผอ.กองการช่าง รัการาชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก และ อปพร.ตำบลตะโละแมะนา
ร่วมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ด้ว

ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) อำเภอทุ่งยางแดง ( 26/ก.พ./2563 )
    

วันพุธ ที่ 26  ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อบต.ตะโละแมะนาร่วมจัดฐานการเรียนรู้ นิทรรศการโครงการทำยาหม่องไพลและพิมเสมน้ำ
และบริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) อำเภอทุ่งยางแดง
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะโละแมะนา
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ( 30/ม.ค./2563 )
    

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

ระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริการส่วนสตำบลตะโละแมะนา

หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ หัวข้อ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ในวันและเวลาราชการ

โทร 073330883

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 98 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>