[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
อบต.ตะโละแมะนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 ( 2/มิ.ย./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566
.............................
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาอบต. กองร้อยทหารพราน 4402 ข้าราชการและลูกจ้าง อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสนามตาดีกา ม.2
ณ ตาดีกา ม.2
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ( 12/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ นายอานัส สือแม็ง เลขานุการนายก อบต.ตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ สนามตาดีกาตัรบียาตุ้ลอัตฟาล บ้านตะโละนิบง ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในด้านการกีฬา ภาษา การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะในด้านการแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดในรูปแบบต่างๆ ที่สีสันสวยงามและแปลกตา กิจกรรมภาควิชาการ การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การตอบปัญหาทางวิชาการ และการเรียงความ กิจกรรมภาคเวที การแข่งขันการอ่านอัลกรุอาน อันนาซีด การอ่านบทกวี และการบรรยายธรรม กิจกรรมภาคสนาม การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียนตาดีกา ครูผู้สอน ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ตะโละแมะนา  ประธานชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ หน่วยที่ตั้งของหน่วยงาน ทุกวันจันทร์ ( 8/พ.ค./2566 )
    

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์  ประทุมเทศ          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ หน่วยที่ตั้งของหน่วยงาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566 ............................. ( 18/เม.ย./2566 )
    

 

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566
.............................
เมื่อวันที่ 12 - 13 เมษายน 2566 อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สร้างสมานฉันฺท์ที่ดีภายในครอบครัว ชุมชน และระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เยาวชน
ณ สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 11/เม.ย./2566 )
    

อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  พ.ศ.2566 เพื่ออำนวยความสะดวก และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อพปร.)  บูรณาการร่วม ณ จุดตรวจ ระหว่าง อำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ทหาร โรงพยาบาล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่
สถานที่ ทางหลวง สาย 4071 พิเทน - โกตาบารู
(บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา) heart

อบต.ตะโละแมะนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย ( 10/เม.ย./2566 )
    

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต. พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง โดยมี ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ผอ.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ผบ.นพค 44 ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ ชุดสันติสุข ที่ 105 เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณทิตแรงงานฯ บัณฑิตอาสาฯ สมาชิก อส. บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
ณ สำนักสงฆ์ อำเภอทุ่งยางแดง
..................................

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อรับเงินเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( 23/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.   อบต.ตะโละแมะนา นำโดย นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอทุ่งยาง พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อบต. จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารับรองผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ในปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเข้าร่วมประชาคม ประมาณ 300 กว่าคน และนำผลของการประชาคมไปพิจารณาให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ( 23/มี.ค./2566 )
    

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร
#ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
#ฝากครรภ์เร็ว....ปลอดภัยกว่า

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 17/มี.ค./2566 )
    

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ส่งเสริมให้มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาถูกต้องเหมาะสม เพื่อสานสายสัมพันธ์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัยในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง มีสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้น เด็กนักเรียนมีความสุข เป็นเด็กดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ  สวนสัตว์สงขลา  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และมัสยิดกลางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดปัตตานี

โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใส ไม่ทุจริต ( 17/มี.ค./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา                           

จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริต

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายอามาลย์  ประทุมเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จัดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โปร่งใส ไม่ทุจริตเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต            และสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ การทุจริตคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมี นายวิรัตน์  บุญจันทร์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 -> [จำนวน 189 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>