[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน ( 30/ต.ค./2562 )
    

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา

โดยกองการสึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนา จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสkอำเภอทุ่งยางแดงปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5 ( 22/ต.ค./2562 )
    

ด้วยอำเภอทุ่งยางแดงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง ในวันอังคารที่ 22 ต.ค.62 ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
   โดยกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ได้มีพิธีเปิด เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้ ขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 ตำบล ต.ตะโละแมะนากับ ต.น้ำดำ นำจิตอาสาในหมู่บ้านละ 15 คน พร้อมนำอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า 2 มีดพร้า มาพัฒนา หน้าศูยนราชการ อ.ทุ่งยางแดง

โครงการทัศนศึกษา ณ จ.ปัตานี ( 1/ต.ค./2562 )
    

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.
อบต.ตะโละแมะนา  โดยกองการศึกษาฯ
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยการนำเด็กเล็ก ศพด.บ้านลูกไม้ไผ่และบุคลากร
ทัศนศึกษา ณ 1. มัสยิดกรือเซะ  มัสยิดโบราณ  จ.ปัตตานี
                     2. แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน (สวนสาธารณะสวนสมเด็จฯ) จ.ปัตตานี
                     3.อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และมีความสุขในการเรียนรู้
ทำให้เกิดการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมปั่นน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ( 30/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ย. 62
นายสุไลมาน  กูแม ผอ.กองการช่าง ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ตะโละแมะนา
ร่วมด้วยนายกิฟลี  สาเหาะ ผญ.บ้าน ม.3 บ้านตะโละแมะนา
ได้จัดกิจกรรม “ปั่นน้ำใจสู้เด็กกำพร้า” เพื่อมอบทุนการศึกษา
แก่เด็กกำพร้าและร่วมกันรับประทานอาหาร
  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุ่งยางแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กองทุนสุขภาพระดับตำบลและ LTC จังหัดปัตตานี ( 26/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันพุธ ที่ 25 ก.ย. 62 กองทุนสุขภาพตำบลตะโละแมะนา ได้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กองทุนสุขภาพระดับตำบลและ LTC จังหัดปัตตานี ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
ในการนี้กองทุนสุขภาพตำบลตะโละแมะนา  ได้รับรางวันชนะเลิศในการประกวด ผลงานกองทุนดีเด่นระดับจังหวัด ด้านผู้สูงอายุอีกด้วย

ร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 25/ก.ย./2562 )
    

   ด้วยสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรรียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562

เวาล09.00 น.

ส่งมอบวัสดุเนื่องจากเกิดวาตภัย ( 25/ก.ย./2562 )
    

มื่อวันเสาร์ ที่ 14 ก.ย. 62

นายสุไลมาน กูแม ผอ.กองการช่าง รักษาการแทนปลัด

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้มอบหมายให้ ผช.นายช่างโยธา

ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนทีเกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดฝนตกหนัก
และมีลมพัดกระหน่ำ เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 62
และได้ดำเนินการเยี่ยวยาความเสียหายเบื้องต้น โดยมอบกระเบื้องหลังคาบ้าน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุและพิการ ปีงบประมาณ 2562 ( 11/ก.ย./2562 )
    

อบต.ตะโละแมะนา โดยกองสวัสดิกรสังคม  จัดโครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุและพิการ ปีงบประมาณ 2562
วันพุธ ที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแลแวะ
กิจกรรม
-พบปะผู้สูงอายุและพิการพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
โดย นักพัฒนาชุมชน อบต.
-อบรม เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรา
โดย วิทยากรจาก รพ.ทุ่งยางแดง
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนารวมใจต้านยาเสพติด ( 11/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.
อบต.ตะโละแมะนา  โดยกองการศึกษาฯ
จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละแมะนารวมใจต้านยาเสพติด
ณ ร.ร.ภัคดีวิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ 1. โทษ พิษภัย ยาเสพติด วิทยากรโดย สภ.ทุ่งยางแดง
            2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ โดย รพ.ทุ่งยางแดง
และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศพด.บ้านลูกไม้ไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 6/ก.ย./2562 )
    

วันนี้ เวลา 08.00-15.30น. อบต.ตะโละแมะนา โดยกองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศพด.บ้านลูกไม้ไผ่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ อบต.
โดยมี นายประภักดิ์  เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิด
และ นายสุไลมาน กูแม ผอ.การกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต. 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.  กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้
ในการนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
-กิจกรรม เดินขบวนพาเหรด
  แข่งกีฬาเด็กเล็ก
  และมอบเหรียญรางวัลพร้อมของรางวัล
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 81 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>