[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16
โดย : admin
เข้าชม : 436
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้
1. ให้ประชาชนระมัดระวังและปัองกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16  โดยหลังสงกรานต์ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย ๗ วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2. ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ประจำปี
3. สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่ลาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวัย
4.ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากเมื่อใกลัชิดผู้อื่น หลีกเลียงใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาในโรงพยาบาล สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงานที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ช่องทางประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฏหมทยเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 12/มิ.ย./2567
      ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรให้เป็นสุขภาวะ ( Happy workplace) 11/มิ.ย./2567
      ประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้่งที18/2567 16/พ.ค./2567
      ประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้่งที่17/2567 16/พ.ค./2567
      ประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้่งที่16/2567 16/พ.ค./2567