[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
หมวด
size
ไฟล์แนบ
1 คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
( ลงวันที่ : 9/ม.ค./2567 || อ่าน : 116 )  
มาตรฐานการให้บริการ 123.05 KBs
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
( ลงวันที่ : 8/ม.ค./2567 || อ่าน : 125 )  
มาตรฐานการให้บริการ 310.38 KBs
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิยช์ (เปลี่ยนรายการจดทะเบียน))
( ลงวันที่ : 8/ม.ค./2567 || อ่าน : 135 )  
มาตรฐานการให้บริการ 128.59 KBs
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิยช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
( ลงวันที่ : 8/ม.ค./2567 || อ่าน : 129 )  
มาตรฐานการให้บริการ 144.11 KBs
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ตะโละแมะนา
( ลงวันที่ : 13/ก.พ./2566 || อ่าน : 435 )  
มาตรฐานการให้บริการ 174.53 KBs
6 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 893 )  
มาตรฐานการให้บริการ 1.43 MBs
7 มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 876 )  
มาตรฐานการให้บริการ 2.2 MBs
8 มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชย์
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 961 )  
มาตรฐานการให้บริการ 3.14 MBs
9 มาตรฐานหอกระจายข่าว
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 903 )  
มาตรฐานการให้บริการ 4.97 MBs
10 มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 865 )  
มาตรฐานการให้บริการ 3.93 MBs
11 มาตรฐานการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 794 )  
มาตรฐานการให้บริการ 551.67 KBs
12 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 806 )  
มาตรฐานการให้บริการ 1.78 MBs
13 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 821 )  
มาตรฐานการให้บริการ 971.53 KBs
14 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 762 )  
มาตรฐานการให้บริการ 3.82 MBs
15 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ตะโละแมะนา
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 806 )  
มาตรฐานการให้บริการ 174.12 KBs
16 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.
( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2565 || อ่าน : 790 )  
มาตรฐานการให้บริการ 2.73 MBs
17 ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายฯ ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1180 )  
มาตรฐานการให้บริการ 4.13 MBs
18 มาตรฐานการดำเนินงาน ศพด.อปท.
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1122 )  
มาตรฐานการให้บริการ 29.65 MBs
19 มาตรฐานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1193 )  
มาตรฐานการให้บริการ 45.31 MBs
20 มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1073 )  
มาตรฐานการให้บริการ 887.3 KBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>