[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
  

  หมวดหมู่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เรื่อง : คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ของกองกฎหมายและระเรียบท้องถิ่น
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 1326 ดาวน์โหลด : 0
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 173.7 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ของกองกฎหมายและระเรียบท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวินัย 13/มิ.ย./2567
      พรบ.สภาาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่เมติมถึงฉบับที่ ๗ 8/มี.ค./2565
      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 8/มี.ค./2565
      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 8/มี.ค./2565
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 8/มี.ค./2565