[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
โดย : admin
เข้าชม : 13
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2563  และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ 5/ส.ค./2563
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 30/ก.ค./2563
      การรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 24/เม.ย./2563
      ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 24/เม.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 16/มี.ค./2563