ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0611747333
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด