ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฮาสือน๊ะ ฮะแว
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :โทร.061-1747333
ที่อยู่ :
Telephone :0611747333
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.