ชื่อ - นามสกุล :นางสาวตูแวซือนะห์ นิแม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :โทร.061-1730999
ที่อยู่ :
Telephone :0611730999
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองศึกษา