ชื่อ - นามสกุล :นายการียา ดอเลาะ
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
หน้าที่หลัก :โทร.081-0920399
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา