ชื่อ - นามสกุล :นายอามาลย์ ประทุมเทศ
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
หน้าที่หลัก :โทร.093-584233
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล