ชื่อ - นามสกุล :นายอับดุลเลาะ สือนิง
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
หน้าที่หลัก :โทร.089-2996947
ที่อยู่ :
Telephone :0892996947
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1