ชื่อ - นามสกุล :นายมะดาโฮ๊ะ วาเต๊ะ
ตำแหน่ง :รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
หน้าที่หลัก :โทร.087-9683341
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1