ชื่อ - นามสกุล :นางนุสรี สังข์สุมล
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้ดูแลเด็ก