ชื่อ - นามสกุล :นางนาปีสะ สาอิ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน