[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ
นักวิชการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางนุสรี สังข์สุมล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางอุมาพร นิลมณี
ครู คศ.2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สภา อบต.
3 : นักบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองการคลัง
6 : กองการช่าง
7 : กองการศึกษา
8 : กองสวัสดิการสังคม