[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้ที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ในเขตพื้นที่ ตำบลตะโละแมะนา
โดย : admin
เข้าชม : 151
พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

 ประกาศผู้ที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2565 ในเขตพื้นที่ ตำบลตะโละแมะนา สามารถยื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการ อบต.ตะโละแมะนา
????สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องใช้เอกสารประกอบดังนี้
   1.บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
   2.สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจาก อปท.
   3.หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่

การขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้:
กรณีที่ 1 :
   - ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
   - น้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
กรณีที่ 2 :
   - ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
กรณีที่ 3 :
   - ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป

หมายเหตุ : ผู้ประสบภัยต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลข           ประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 073-330883


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 23/มี.ค./2566
      ประชาสัมพัมธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 21/มี.ค./2566
      ประชาสัมพัมธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 21/มี.ค./2566
      ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/66 21/มี.ค./2566
      ประกาศผู้ที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ในเขตพื้นที่ ตำบลตะโละแมะนา 15/มี.ค./2566