[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ( 12/พ.ค./2566 )

     

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายอามาลย์ ประทุมเทศ นายก อบต.ตะโละแมะนา ได้มอบหมายให้ นายอานัส สือแม็ง เลขานุการนายก อบต.ตะโละแมะนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ตำบลตะโละแมะนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ร่วมกับ ชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ สนามตาดีกาตัรบียาตุ้ลอัตฟาล บ้านตะโละนิบง ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในด้านการกีฬา ภาษา การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะในด้านการแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดในรูปแบบต่างๆ ที่สีสันสวยงามและแปลกตา กิจกรรมภาควิชาการ การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การตอบปัญหาทางวิชาการ และการเรียงความ กิจกรรมภาคเวที การแข่งขันการอ่านอัลกรุอาน อันนาซีด การอ่านบทกวี และการบรรยายธรรม กิจกรรมภาคสนาม การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียนตาดีกา ครูผู้สอน ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ตะโละแมะนา  ประธานชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 20 รูปภาพ]
<< 1 2 >>