[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566 ............................. ( 18/เม.ย./2566 )

     

 

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566
.............................
เมื่อวันที่ 12 - 13 เมษายน 2566 อบต.ตะโละแมะนา นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ นายกอบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สร้างสมานฉันฺท์ที่ดีภายในครอบครัว ชุมชน และระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เยาวชน
ณ สำนักสงฆ์อำเภอทุ่งยางแดง
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
โดย Admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 15 รูปภาพ]
<< 1 >>