[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ******** ( 29/ส.ค./2565 )

     

อบต.ตะโละแมะนา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565
*******************************
วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น
อบต.ตะโละแมะนา
นำโดยนายอามาลย์ ประทุมเทศ
นายกอบต.จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู
ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดง
(ผู้อำนวยการศูนย์อพปร.อำเภอ) เป็นประธานในพิธีเปิด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ
และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยต่างๆในชุมชนได้
เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.ตะโละแมะนากับภาคประชาชน เพื่อให้อบต.ตะโละแมะนา มีกำลังสมาชิกกอปพร.
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปภ.ปัตตานี สมาชิกอปพร.
เจ้าหน้าที่อบต.เข้าร่วมโครงการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 12 รูปภาพ]
<< 1 >>