หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.
โดย : Admin
อ่าน : 191
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร ]
พิมพ์ 

คำสั้ง แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ