[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
โดย : admin
เข้าชม : 90
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ตามหนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.3/ว1417 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่ม นั้น
            ในการนี้  เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย  และดินโคลนถล่มในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา และแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ และบัญชีรายชื่อ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ประจำองค์การบริหารส่วตำบลตะโละแมะนา 31/ม.ค./2563
      ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครกกต.ท้องถิ่น 30/ม.ค./2563
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา 29/ม.ค./2563
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19/ธ.ค./2562
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 26/พ.ย./2562