[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครกกต.ท้องถิ่น
โดย : admin
เข้าชม : 406
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
.......................................................................................................
  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ  ๒๓๑  กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสนอให้คณะกรรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 30/มิ.ย./2564
      ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้ เพื่อการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 29/มิ.ย./2564
      ประกาศ เลื่อนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นทีตำบลตะโละแมะนา 26/เม.ย./2564
      ประกาศ การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา 7/เม.ย./2564
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 5/เม.ย./2564