[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> โครงการทัศนศึกษา ณ จ.ปัตานี ( 1/ต.ค./2562 )

     

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.
อบต.ตะโละแมะนา  โดยกองการศึกษาฯ
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยการนำเด็กเล็ก ศพด.บ้านลูกไม้ไผ่และบุคลากร
ทัศนศึกษา ณ 1. มัสยิดกรือเซะ  มัสยิดโบราณ  จ.ปัตตานี
                     2. แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน (สวนสาธารณะสวนสมเด็จฯ) จ.ปัตตานี
                     3.อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และมีความสุขในการเรียนรู้
ทำให้เกิดการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 14 รูปภาพ]
<< 1 >>